รอบรู้ธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตอนที่ 6 วิเคราะห์ทำเล ที่ตั้งอย่างมีหลักการเป็นอีกปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจการค้าและบริการ

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก