รอบรู้ธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตอนที่ 12 ผูกสัมพันธ์ลูกค้าด้วยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ตอน1

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก