รอบรู้ธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตอนที่ 15 ผูกสัมพันธ์ลูกค้าด้วยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ตอน 2

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก