รอบรู้ธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตอนที่ 16 กลยุทธ์ส่งเสริมการขายแบบสร้างความพึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย (WIN-WIN SITUATION)

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก