รอบรู้ธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตอนที่ 27 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบครบเครื่อง [IMC] ในมุมมองการค้าและบริการทำได้อย่างไร

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก