รอบรู้ธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตอนที่ 32 การกำหนดทิศทางขององค์กรด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน ตอน 1

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก