รอบรู้ธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตอนที่ 42 กลยุทธ์การต่อรองกับคู่ค้า

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก