คู่มือสอนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์_menual 1

การสร้าง ลบ หรือจัดแบ่ง พาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์ โดยใช้ fdisk

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก