เอกสารโบราณที่น่าสนใจของไทย

จดหมายเหตุรายวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสประเทศอินโดจีน พ.ศ. 2473

Open on PDF Click!!!

Down Load on .Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก