เอกสารโบราณที่น่าสนใจของไทย

จดหมายเหตุรายวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสชวา พ.ศ. 2472

Open on PDF Click!!!

Down Load on .Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก