เอกสารโบราณที่น่าสนใจของไทย

จดหมายเหตุเรื่องไต่สวนนายกุหลาบ ซึ่งแต่งประวัติสมเด็จพระสังฆราชขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

Open on PDF Click!!!

Down Load on .Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก