เอกสารโบราณที่น่าสนใจของไทย

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 42 เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา

Open on PDF Click!!!

Down Load on .Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก