เอกสารโบราณที่น่าสนใจของไทย

สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์และการเดินเรือ ระหว่างราชอาณาจักร์ไทย กับ ไรชเยอรมัน

Open on PDF Click!!!

Down Load on .Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก