แค่เล่นไปตามเกม

มีสิ่งนึงที่จําเป็นมากที่ dj จะต้องรู้และทําความเข้าใจไว้ในการจีบสาว สิ่งนั้นก็คือ
คุณจะต้องเข้าใจว่า ผู้หญิงนั้นไม่ได้ใช้ความถูกต้อง ไม่ได้ใช้เหตุผลในการที่จะเลือกผู้ชายสักหนึ่งคน สิ่งที่เธอใช้นั้นคือ ความรู้สึกลึกๆของเธอว่าผู้ชายคนนั้นเหมาะสมกับเธอต่างหาก

คุณไม่สามารถหวังว่า เมื่อคุณทําดีกับเธอมากที่สุด ทําดีกว่าผู้ชายคนอื่นๆที่มาจีบเธอ แล้วเธอจะหันมาชอบคุณ

ไม่ใช่ครับ!!! ความรักความชอบมันไม่ได้เกิดจากเหตุผล ความถูกต้อง
ผู้หญิงนั้นจะคบกับผู้ชายที่เธอ "รู้สึก" ว่าเธอต้องการ
พวกเธอจะทําในสิ่งที่เธอ "รู้สึก" ว่าต้องการ

คุณไม่สามารถควบคุมผู้หญิงได้ทั้งหมด คุณทําได้เพียงแค่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเธอบ้างเท่านั้น แต่สิ่งที่คุณควบคุมได้อย่างแท้จริงก็คืออารมณ์ และการกระทําของตัวคุณเอง

ถ้าคุณเข้าใจในจุดนี้คุณจะรู้ว่า สิ่งที่คุณจะต้องทําในการจีบสาวนั้นก็แค่เล่นไปตามเกม
ทําในสิ่งที่คุณสมควรจะทําตามสถานการณ์ที่เหมาะสมเหมือนที่ผมเข้าใจหลักการของมันแล้ว

ผมเดินเข้าไปคุยกับสาวคนนึงในห้าง และขอเบอร์เธอด้วยความรู้สึกที่ไม่แคร์ว่า ผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไร เป็นครั้งแรกในชีวิต!

ผมแค่ทําไปตามความรู้สึกของผม ไม่สนใจสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น
เธอบอกว่า เธอคงให้ไม่ได้ ผมเดินออกมาด้วยรอยยิ้ม ผมเริ่มหัวเราะให้กับตัวเอง ไม่ใช่ว่าเยาะเย้ยตัวเอง แต่ผมไม่แคร์จริงๆว่าผมจะได้เบอร์เธอหรือเปล่า!!!

กาารที่ผมถูกปฎิเสธนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก ถ้าเทียบกับการที่ผมขอเบอร์เธอ โดยที่ไม่แคร์อะไรทั้งสิ้น ผมคือคนที่ได้รับการปลดปล่อยอิสรภาพ!!!
ผมคือคนเดียวที่ควบคุมอารมณ์และการกระทําของตัวเอง ผมทําสิ่งที่สมควรจะทํา ตามเหตุการณ์และอารมณ์ความรู้สึกที่เหมาะสม ไม่มีใครสามารถมีอิทธิพลเหนือมันได้ นอกจากตัวผมเอง ถึงแม้ผู้หญิงอีก 100 คนจะปฎิเสธ ก็ไม่สามารถจะเอาความรู้สึกตรงนี้ไปจากผมได้

นี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นการกระทําที่ประสบความสําเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้ว โดยที่ไม่ต้องดูว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร

การจีบสาวนั้นก็แค่ต้องเล่นไปตามเกม เราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้
แต่เราสามารถควบคุมวิธีที่กระทําได้ ทําไมคุณต้องไปกังวลกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้