3 ทัศนคติที่จะทําให้ผู้หญิงต้านคุณไม่ได้

1. "คุณเป็นผู้ชาย คุณไม่ซ่อนความรู้สึกชอบผู้หญิงเอาไว้ข้างใน"---ใช่ คุณเป็นผู้ชาย
ธรรมชาติได้กําหนดเอาไว้แล้วว่าคุณชอบผู้หญิง คุณจะไปซ่อนความรู้สึกไม่ให้พวกเธอ
รู้ทําไม ผมเห็นผู้ชายหลายคนเอาแต่แอบมองสาวที่พวกเค้าชอบอยู่ห่างๆ ไม่กล้าบอก
ไม่กล้าแสดงออกให้เธอรู้ พวกเค้าเอาแต่แอบมองอยู่อย่างนั้น พอสาวๆหันมา พวกเค้าแทบจะ
วิ่งหนีจากตรงนั้นไปให้เร็วที่สุด มันไม่น่าเชื่อ! แต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง คุณเป็น
ผู้ชายคุณต้องแสดงออกให้เธอรู้ คุณต้องเข้าไปขอเบอร์เธอ

2."คุณทําในสิ่งที่คุณต้องการ"--- ชีวิตคนเราเริ่มที่การเกิด และสิ้นสุดลงเมื่อตาย สิ่งที่คุณ
จะทําระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมันขึ้นอยู่กับคุณอย่างแท้จริง ทําในสิ่งที่คุณต้องการ
มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทําในสิ่งที่คุณอยากทํา เพราะว่าชีวิตคุณมันก็เป็นของคุณ ถ้าคุณ
อยากจะจีบสาวสักคน ทําไปเลยไม่จําเป็นต้องไปแคร์สายตาคนอื่น

3."คุณใช้ชีวิตอย่างสนุก"--ใช้ชีวิตให้คุ้ม สนุกกับมัน สนุกกับการที่ได้ทําสิ่งใหม่ๆ
สนุกกับการที่ได้ทําในสิ่งที่ไม่กล้า สนุกกับการจีบสาว สนุกกับการถูกปฎิเสธ
ยิ่งคุณสนุกกับมันเท่าไร สิ่งดีๆก็จะตามมามากขึ้นเท่านั้น ชีวิตที่ไม่มีความสนุก
ก็เหมือนกับตายไปแล้วนั่นเอง ทําตัวให้มีชีวิต ทําตัวให้สนุก