เปลี่ยนทัศนคติ

การที่เราจะจีบสาวสักคน สิ่งสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสาวคนนั้นคิดยังไงกับเรา
แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดยังไงกับตัวเองต่างหาก ชีวิตของเราทุกอย่างขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติของเรา สิ่งไหนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ สิ่งไหน
เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กมันก็จะเป็นเรื่องเล็ก เรื่องทุกเรื่องสามารถมองได้หลาย
แง่หลายมุมขึ้นอยู่กับว่าจะมองมุมไหนแค่นั้นเอง

แล้วคุณคิดว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนครับ มันจะช่วยให้เราจีบสาวได้ยังไง
โฮะๆๆ มีประโยชน์มากครับ ถ้าคุณคิดว่าการเข้าไปจีบสาวเป็นเรื่องน่ากลัว
คุณก็แค่บอกตัวเองว่า เราสนุกที่จะทํามัน ง่ายๆ แค่นั้นเอง เราชอบเวลาที่เห็นสาวสวย
สุดบาดใจเดินผ่าน เราชอบที่จะรู้สึกตื่นเต้นเวลาคุยกับพวกเธอ เราชอบที่จะให้
เลือดมันสูบฉีด เราชอบที่หัวใจมันเต้นอย่างกับจังหวะกลองเพลงร๊อก

ลองทําดู บอกกับตัวเองทุกวันๆๆๆๆ จนกระทั่งมันกลายเป็นธรรมชาติของคุณ
แล้วคุณก็จะสนุกกับมันไปจริงๆ มันจะได้ผล ถ้าคุณทําอย่างต่อเนื่อง แล้วเมื่อถึงตอนนั้น
คุณก็จะได้รับรางวัลตอบแทน เป็นรางวัลที่คุ้มค่าแห่งการรอคอยจริงๆ