ความเคารพ

การที่ผู้หญิงจะรักใครสักคนนั้น สิ่งนึงที่จะต้องมีแน่นอนก็คือ กาารที่เธอเคารพในตัวผู้ชายคนนนั้น
ถ้าเธอไม่มีความเคารพแล้วละก้อ เธอก็จะไม่มีทางจะมองคุณเป็นคนรักของเธอได้ เพราะฉะนั้น
ความเคารพเป็นสิ่งที่คุณจะต้องได้จากเธอเสียก่อน

เอาล่ะ ทํายังไง อย่างแรก คุณจะต้องเริ่มต้นที่จะเคารพตัวคุณเองเสียก่อน ถ้าคุณไม่เคารพตัวเอง
แล้วละก้อ คนอื่นจะไม่มีทางเคารพคุณเช่นเดียวกัน เป็นสิ่งสําคัญมากครับเพราะว่าคุณมีเหตุผลที่จะ
เคารพตัวเองยังไง คนอื่นก้อจะเคารพคุณในเหตุผลอันเดียวกันนั้น ผมเคารพตัวเองอยู่เสมอเพราะผมรู้ว่า
ผมเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ผมสามารถทําให้คนอื่นหัวเราะได้ ผมเป็นคนสนุกสนาน
นั่นเป็นเหตุผลที่ผมเชื่ออย่างจริงๆ คนอื่นๆก็เหมือนจะรู้สึกตรงนี้ได้(โดยเฉพาะสาวๆ ) และเค้าก้อ
ตอบแทนโดยการให้ความเคารพกับผมมา

แต่มันจะมีบางครั้งที่คุณยังไม่ได้ทําอะไรเลย แต่คนบางคนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ให้ความเคารพคุณซะแล้ว
ผมจะยกตัวอย่างให้ดู เช่นถ้าคุณไปจีบสาวคนนึง แต่เธอทําตัวแบบหยิ่งๆ ประมาณว่าแบบเธอไม่คู่ควรกับชั้นหรอก
ไปไกลๆ หรือเวลาที่แฟนคุณไปเล่นหูเล่นตากับชายอื่น ไปมีคนอื่น หลอกคุณ อย่างนี้แสดงว่าพวกเธอไม่ให้ความเคารพคุณ
คุณก้อไม่ควรจะให้ความเคารพพวกเธอเหมือนกัน คุณจะต้องแสดงออกให้เห็นว่า คุณจะไม่ทนกับเรื่องแบบนี้
เพราะว่าถ้าคุณไปยอม พวกเธอก็จะไม่ให้ความเคารพคุณต่อไป คุณเป็นคนที่มีสิทธิจะได้ความเคารพจากผู้อื่น

จําไว้นะครับ คุณต้องเคารพตัวเองก่อน แล้วคนอื่นจะเคารพคุณ จากนั้นคุณก็ตอบแทนความเคารพพวกเค้าด้วย
ความเคารพของคุณเอง