สูตร 4C

Confident (มั่นใจ)-- ความมั่นใจเป็นสิ่งที่สําคัญมาก (ถ้าไม่สําคัญที่สุด)
ในการจีบสาว เป็นสิ่งที่สาวๆจะดูเป็นอันดับต้นๆ ในการเลือกคู่ เอาล่ะ!
มาดูว่าอะไรคือความมั่นใจกันดีกว่า อย่างแรกความมั่นใจคือความคิด
ที่บอกกับตัวเองว่าเราจะทําสิ่งนั้นๆสําเร็จ เรามีความสามารถพอที่จะทําได้
ความมั่นใจจะตรงข้ามกับความกังวล คนที่มั่นใจเป็นคนที่ไม่กังวล ความมั่นใจ
ยังหมายถึงการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่ลังเล คนที่มั่นใจไม่มัวแต่มาลังเล
ว่าจะทํายังไงดี คนที่มั่นใจเป็นคนที่ทําอะไรโดยเด็ดขาด แน่วแน่ เค้ารู้ว่า
กําลังทําอะไรอยู่ คนที่มั่นใจเป็นคนที่มีจุดยืนในชีวิต

Calm (สุขุม) -- ความสุขุมก็เกี่ยวเนื่องกับความมั่นใจ ความสุขุมคือการที่
ไม่มีสิ่งไหนมากระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคุณได้ไม่ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม
ถ้าสถานการณ์ไม่เป็นใจคนที่สุขุมจะไม่วู่วาม โทษโน่นโทษนี่ ตรงกันข้ามเขาจะ
ค่อยๆคิด หาวิธีแก้ไปทีละอย่าง มันทําให้คนอื่นดูว่าเค้าเป็นคนที่มั่นใจว่าจะแก้ปัญหาได้
แสดงให้เห็นว่าคุณโตเป็นผู้ใหญ่

Control (ควบคุม) -- การควบคุมหมายถึงการควบคุมตัวเองได้ดี ไม่ปล่อยให้อารมณ์
ความรู้สึกมาควบคุมการกระทําตัวของคุณได้ เค้าปฎิบัติตัวเข้ากับทุกสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับความสุขุมอย่างมาก เพราะถ้าจะว่าไปแล้ว ความสุขุม
นั้นเป็นด้านความคิด การควบคุมเป็นด้านการกระทํา

Challenging (ท้าทาย)
-- ผู้หญิงจะต้องรู้สึกท้าทายที่จะได้เรามาเป็นแฟน ถ้าเธอรู้
อยู่แล้วว่าคุณชอบเธอมากและพร้อมที่จะเป็นแฟนกับเธอทุกเมื่อ ผู้หญิงจะเบื่อเอาได้ง่ายๆ
challenging เป็นสิ่งที่ทําได้ยากที่สุดในทั้ง 4 ข้อนี้ สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือไม่ให้ความ
สนใจเธอมากเกินไป อย่าว่างที่จะเจอเธอเสมอ พยายามมีความเห็นต่างจากเธอบ้าง
คุยกับหญิงอื่นบ้างอย่าให้เธอคิดว่าคุณเป็นของตาย วิธีการทําตัวให้ challenging
ที่ดีที่สุดคือ การมีแฟนสวยถ้าคุณมีแฟนสวย สาวสวยอีกมากมายจะมองว่าคุณท้าทาย
โดยที่คุณยังไม่ต่องทําอะไรเลย