พจนานุกรมดอนฮวน

การเป็น dj โดยส่วนมากแล้วเราจะสื่อให้คนอื่นได้รู้ด้วย
ท่าทาง และลักษณะภายนอกแต่ว่าคําพูดนั้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมี
เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าคุณสามารถสื่อสารได้ดีทั้ง
คําพูดและท่าทาง

แต่อย่างไรก็ตามคําพูดนั้นจะต้องมาพร้อมกับท่าทางภายนอกเสมอ
ถ้าคุณได้อ่าน เจมส์บอนด์คอมบิเนชั่น ในบทที่5นั่นแหละคือลักษณะที่ดีที่ควรจะมี
ไว้

เอาล่ะ ต่อไปนี้คือ คําหรือประโยคที่คุณจะต้องตัดไปจากพจนานุกรม dj
คุณจะต้องหลีกเลี่ยง ไม่พูดคําเหล่านี้ เรียกว่าลืมไปเลยว่ามีอยู่ในภาษาไทย


"ไม่แน่ใจ"
"ไม่รู้สิ"
"จะเอายังไงดี"
"ทํายังไงดี"
หรือคําอื่นๆที่มีความหมายคล้ายๆกัน

คุณจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด
ถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจบางอย่างขึ้นมาจริงๆ คุณจะต้องนิ่งเข้าไว้
ทําให้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรสามารถมาทําอะไรคุณได้ เหมือน
คุณรู้ว่าปัญหามันจะแก้ไปได้ด้วยดี


ไม่ว่าปัญหาเหล่านั้นมันจะเล็กน้อยหรือใหญ่โตแค่ไหน
คุณก้อจะไม่พูดคําเหล่านี้ออกมา คุณต้องฝึกให้มันเป็นธรรมชาติ
เพราะ dj คือคนที่ไม่เคยหวั่นไหวเมื่อปัญหารอบข้างเข้ามากระทบ
เค้าพร้อมที่จะแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา

ลองดู เมื่อคุณตัดคําเหล่านี้ออกไปจากพจนานุกรมได้เมื่อไหร่
คุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจอย่างมาก เพราะคุณไม่เคยบอกกับตัวเอง
เลยว่าคุณไม่มั่นใจ!!!