การเป็นนักคุยที่ดี

1. คุณต้องมีความรู้สึกอยากจะค้นหาตัวตนของคนที่คุยอยู่ด้วยจริงๆ สมองของ
เราคิดเรื่องต่างๆได้มากมาย ทําไมคุณจะหาเรื่องที่คุยไม่ได้ ลองทําใจให้สบาย
แล้ว คิดเรื่องที่จะคุย

2.เป็นนักฟังที่ดี คุณตั้งใจฟังสิ่งที่เธอเล่า คุณจับประเด็นคําถามใหม่จากประโยค
ที่เธอพูดออกมา แล้วถามเธอต่อ คุณนํา เธอตาม

3. ถามคําถามที่ไม่สามารถ ตอบได้ด้วยคําว่า "ใช่" หรือ "ไม่" อย่างเดียวได้
เช่นเฟิร์นรู้สึกยังไงที่ได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆ คําถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกจะใช้ได้ดี
จะทําให้เธอเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา ให้เธอเปิดใจกับเรามากขึ้น

4. ให้เธอเป็นคนที่พูดมากกว่าคุณ เรตติ้งควรจะเป็น เธอพูด70% คุณ30%
คุณแค่จับประเด็นที่น่าสนใจแล้ว ฟังเธอเผยความรู้สึกออกมา

5.สนุกกับมัน การคุยนั้นควรจะคุยสิ่งที่สบายๆ ไม่เครียด
อย่าคุยเรื่องปัญหาการเรียน หรือปัญหาการทํางานโดยเด็ดขาด