การเข้าไปคุยตามสถานการณ์

มีคนสงสัยหลายคนว่าเราจะเริ่มที่จะเข้าไปพูดกับสาวๆที่เราชอบยังไง
วิธีนึงที่ดีก็คือการเข้าไปคุยตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนั้น

ไม่ต้องแนะนําตัวเอง ไม่ต้องคิดคําเท่ๆ คําหวาน
แค่พูดบางอย่างให้เข้ากับสถานการณ์ในตอนนั้น นี่เป็นบางตัวอย่าง

คุณกับเธอกําลังเข้าแถวรอจ่ายเงินที่ร้านหนังสือของมหาลัย คุณเห็นเธอถือหนัง
สือวิชานึง อยู่ เธอกับคุณสบตากันแปปนึง
คุณก็พูด "อื้มม ผมลงวิชานี้เมื่อเทอมที่แล้ว เป็นวิชา
ที่สนุกมาก ผมยังคิดที่จะกลับไปอ่านอีกเลยครับ" ด้วยนํ้าเสียงประชดและยิ้ม
อย่างมั่นใจ

สังเกตุปฏิกริยาของเธอ ถ้าเธอตอบสนองดี คุณก็เริ่มคุยอย่างอื่นได้สบาย


-เจอสาวสวยในร้าน cd เพลง คุณเห็นเธอกําลังเลือก cd อยู่
เธอหันมาสบตาคุณอีกแล้ว คุณพูด "แผ่นที่คุณกําลังดูอยู่เพราะครับ
ผมซื้อไปฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็ ok เลยนะ"ด้วยนํ้าเสียงที่จริงใจ
หร้อมกับยิ้ม

สังเกตุปฎิกิริยาของเธอ


คุณแค่ต้องพูดบางสิ่งให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มองตาเธอ พูดด้วยความมั่นใจ
พร้อมรอยยิ้ม พูดให้เหมือนกับคุณรู้จักเธอมานานแล้ว